לימודי דוקטורט בפורום אירופה

תוכנית הדוקטורט בפורום אירופה

תוכנית הדוקטורט בפורום אירופה נועדה לתמוך בחוקרים צעירים מצטיינים, הממקדים את עבודת הדוקטורט שלהם בנושאים הנוגעים באופן רחב לאירופה בת-ימינו. תוכנית הדוקטורט מספקת מעטפת אִרגונית ומימון עבוד תלמידים השואפים להישגים גבוהים במחקר. לדוקטורנטים בתוכנית אנו מציעים:

 • מלגת הצטיינות בגובה 60,000 ₪ בשנה, עד לתקופה של 4 שנים
 • מלגות מחקר נוספות
 • סבסוד השתתפות בתוכניות לימוד במוסדות השותפים של הפורום בחו"ל
 • סבסוד השתתפות בכנסים בינלאומיים
 • תמיכה כספית בהוצאות מחקר בחו"ל
 • מלגות ללימוד שפות בחו"ל
 • חלל עבודה ייעודי

פורום אירופה הוא קהילה רב-תחומית, עם סגל המגיע ממגוון רחב של דיסציפלינות. תוכנית הדוקטורט של הפורום מיועדת לענות על צורכיהם של סטודנטים מרקע מקצועי מגוון בהתאם, העוסקים בנושאים אירופיים בהגדרתם הרחבה: החברה האירופית והאיחוד האירופי, הגירה ואינטגרציה, כלכלה פוליטית, תקשורת, תרבות וזיכרון, אורבניות ואי-שוויון, משפט וזכויות, ונושאים נוספים קרובים לאלו. בעמוד הבוגרים, ניתן להתרשם מהעושר הנושאי והמקצועי שמאפיין את תלמידי התוכנית ואת בוגריה.

כמו תוכניות הפורום לתואר שני, גם תוכנית הדוקטורט מאורגנת סביב שני מסלולי לימוד לבחירה: לימודי אירופה, ולימודי גרמניה בת-ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות.

מידע כללי נוסף על מסלולי הדוקטורט ניתן למצוא באתר הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה, ובאתר הפקולטה למדעי החברה.

לכל שאלה נוספת לגבי תוכנית הדוקטורט בפורום אירופה, מוזמנים לפנות למשרדי הפורום או לקבוע פגישת ייעוץ: 02-5883286, mseuro@mail.huji.ac.il.

 

 

תנאי קבלה לתוכנית הדוקטורנטים של פורום אירופה

תנאי קבלה

 

על מנת להגיש מועמדות לתוכנית הדוקטורנטים של פורום אירופה, על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה הבאים:

א) המועמד בעל תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי בארץ או בחו"ל עם עבודת גמר, המוכר על ידי הרשות לתמידי מחקר של האוניברסיטה העברית, בציונים הבאים:

 • ציון בלימודי תואר מוסמך - 85 לפחות;
 • ציון על עבודת הגמר - 85 לפחות;
 • ציון בבחינת המוסמך (היכן שקיימת) - 85 לפחות.​​

ב) ועדת דוקטורט תחומית מטעם הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית מצאה את המועמד מתאים ומוכן לביצוע עבודת המחקר המוצעת.

ג) עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטה העברית בירושלים.

ד) חבר סגל בכיר באוניברסיטה העברית באחת המחלקות הרלוונטיות, אישר בכתב כי הוא מוכן להנחות את המועמד במחקר המוצע ובכתיבת עבודת הדוקטורט.

 

מידע נוסף על תנאי הקבלה ניתן למצוא באתר הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה.

 

תקנון תוכנית הדוקטורנטים תשפ"א

 

תקנון תוכנית הדוקטורנטים תשפ"א

 1. הרשמה

הגשת מועמדות תכלול:

 • טופס הרשמה
 • גיליון ציונים של תואר בוגר ותואר מוסמך
 • עותק תעודות סיום תואר בוגר ותואר מוסמך
 • עותק דיגיטלי של עבודת הגמר למוסמך
 • קורות חיים
 • הצעת מחקר ראשונית (עד 3 עמודים): על אף שמדובר בשאיפות ראשוניות בלבד, נדרש מסמך המציג את הכוונות הכלליות של עבודת הדוקטורט המתוכננת, שיכלול את: הנושא הכללי והדיון המחקרי עליו עד כה; זיהוי ליקויים אפשריים במחקר הנוכחי; הצעה למערך מחקרי שיספק מענה לפער במחקר; ניסוח שאלת מחקר ספציפית ותיאור המתודולוגיה שייעשה בה שימוש.
 • שני מכתבי המלצה מחברי סגל, אחד מהם ממנחה\ת הדוקטורט המתוכנן, הכוללים: תיאור מפורט של ההיכרות עם המועמד\ת; פירוט אודות תכונות המועמד\ת המעידות על יכולת מחויבות ארוכת טווח ומצוינות אקדמית; ציון אפשרויות למימון המועמד\ת הנסמכות על מענקי חברי\ות הסגל; הערכה כללית של הצעת המחקר הראשונית של המועמד\ת.
 • מכתב אישור ממנחה\ת הדוקטורט על הסכמתו להנחות את המועמד\ת.
 • יש להגיש את המועמדות בדוא"ל: mseuro@mail.huji.ac.il

הערכת המועמדות:

 • הגשת המועמדת נבחנות על ידי ועדת חברי\ות סגל, המבססת את מסקנותיה על סמך מצוינות אקדמית; איכות הצעת המחקר הראשונית; רלוונטיות המחקר ללימודי אירופה או גרמניה ברמת הדוקטורט; פוטנציאל למצוינות נוספת בפעילויות קהילת פורום אירופה.
 • ראיון אישי עם המועמד\ת.
 1. תוכנית הלימודים
 •  תלמידי הדוקטורט בפורום אירופה מחויבים בתוכנית לימודים בהיקף של 12 נ"ז לפחות, הכוללת סמינר מחקרי (קורס 54882, "תכנון המחקר"). תוכנית הלימודים האישית תאושר על ידי ועדה מייעצת בעת אישור הצעת המחקר, ותישלח לרשות לתלמידי מחקר. באישור מנחה\ת הדוקטורט, תלמידים רשאים להשתתף בקורסים טרם אישור הצעת המחקר, אולם עליהם לקחת בחשבון כי הוועדה המייעצת עשויה שלא לאשר בדיעבד קורסים שנלקחו בשלב א' של תוכנית הדוקטורט.
 • על אף האופי הרב-דיסציפלינרי של פורום אירופה, תלמידים המגיעים עם רקע מועט או חסר בתחומים הרלוונטיים לתוכנית הדוקטורט, עשויים להידרש ברישום לקורסי בסיס משלימים.
 • מקבלי מלגות הדוקטורט של פורום אירופה נדרשים ל:
  • נוכחות בפורום אירופה, בקמפוס הר הצופים, לפחות יומיים בשבוע.
  • נוכחות פעילה לכל הפחות ב-80% מפגישות הקולוקוויום השנתי של פורום אירופה, למשך שנה אחת לפחות.
  • הצגת פרויקט המחקר בסדנה או כנס בינלאומי אחד לפחות בשלב א', והצגה נוספת בשלב ב'.
  • השתתפות באירועי פורום אירופה כגון כנסים, סדנאות, הרצאות אורח ועוד. תלמידי הדוקטורט עשויים להתבקש לשמש כחונכים – באופן רשמי או לא רשמי – עבור תלמידי המוסמך בפורום.   
  • השתתפות פעילה לאורך שנה אחת לפחות בתוכנית הכשרת הדוקטורנטים של הפקולטה למדעי החברה.
 1. מענקים ומימון
 • מענקי לימודים לדוקטורט יוצעו למועמדים מצטיינים, עם התחייבות מותנית ל-4 שנות לימוד.

המענק יותנה בהתקדמות התלמיד ובהמלצתו של המנחה האקדמי. תלמיד שאינו יעמוד בדרישות הסף בסיום כל שנה אקדמית, תופסק זכאותו למענק. פרטים נוספים במסמך תקנות המשמעת של האוניברסיטה.

 • מענקי הדוקטורט של פורום אירופה יעמדו על סכום של 60,000 ₪ לשנה. תלמידים רשאים להגיש בקשות למלגות ומענקים נוספים, בהתאם לתקנון המלגות של האוניברסיטה.
 • מענקי הדוקטורט יינתנו החל מסמסטר א' של כל שנ"ל
 1. לוחות זמנים

 

 

תוכנית סתיו

תוכנית אביב

מועד אחרון להגשת מועמדות לתוכנית דוקטורט בפורום אירופה 

15 במאי

15 בנובמבר

החזר תשובות על קבלה או אי קבלה מפורום אירופה

15 ביוני

15 בדצמבר

מועד אחרון לרישום ברשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית

1 ביולי

1 בינואר

תחילת שנת הלימודים האקדמית

סמסטר א'

סמסטר ב'