תנאי קבלה לתוכנית הדוקטורנטים של פורום אירופה

תנאי קבלה

 

על מנת להגיש מועמדות לתוכנית הדוקטורנטים של פורום אירופה, על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה הבאים:

א) המועמד בעל תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי בארץ או בחו"ל עם עבודת גמר, המוכר על ידי הרשות לתמידי מחקר של האוניברסיטה העברית, בציונים הבאים:

  • ציון בלימודי תואר מוסמך - 85 לפחות;
  • ציון על עבודת הגמר - 85 לפחות;
  • ציון בבחינת המוסמך (היכן שקיימת) - 85 לפחות.​​

ב) ועדת דוקטורט תחומית מטעם הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית מצאה את המועמד מתאים ומוכן לביצוע עבודת המחקר המוצעת.

ג) עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטה העברית בירושלים.

ד) חבר סגל בכיר באוניברסיטה העברית באחת המחלקות הרלוונטיות, אישר בכתב כי הוא מוכן להנחות את המועמד במחקר המוצע ובכתיבת עבודת הדוקטורט.

 

מידע נוסף על תנאי הקבלה ניתן למצוא באתר הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה.