מלגות ומענקים

פורום אירופה מציע לתלמידים מגוון של אפשרויות מימון ומלגות, ומנגיש מידע על תוכניות מימון רלוונטיות. 

מידע מעודכן ניתן למצוא בקישורים הבאים:

מענקים      פרויקטים      מענקים