תואר שני בלימודי אירופה

 

לימודי אירופה (363)

תכנית לימודים למוסמך במדעי החברה

 

ראשת התכנית: פרופ' גילי דרורי
רכזת התכנית: גב' אלישבע מואטי
יועצת לתלמידי מוסמך: פרופ' גילי דרורי

סגל התכנית, עמיתי הוראה ומורים מן החוץ:

פרופ' גילי דרורי
ד"ר דניאל ויינר
ד"ר יובל טל
ד"ר טריסטאן קלינגלהופר
ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן
ד"ר עודד שטיינברג
פרופ' גיזלה דאקס
ד"ר קטיה אסף
ד"ר מאיה שיאון-צדקיהו
ד"ר שמואל ברנאי
ד"ר אורנה קרן-כרמל

 

דוא"ל: mseuro@mail.huji.ac.il

אתר אינטרנט: www.ef.huji.ac.il

מיקום: בניין הפקולטה למדעי הרוח, גוש 2, קומה 6, חדרים 6203/04

טל: 972-2-5883286+; פקס: 972-2-5881079+

 

תנאי הקבלה

התכנית מיועדת לבוגרי הפקולטות למדעי החברה, למדעי הרוח ולמשפטים ממוסדות להשכלה גבוהה שאושרו במועצה להשכלה גבוהה, שממוצע תואר הבוגר שלהם הוא 80 לפחות.

הקבלה לשנה א' היא למסלול הלא-מחקרי.

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים מעוגנת בשלוש פקולטות: מדעי החברה, מדעי הרוח ומשפטים.

התכנית נלמדת בעברית, עם כמה קורסים באנגלית.

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול לא-מחקרי (מסלול א') ומסלול מחקרי (מסלול ב')

 

מסלול א' – מחקרי (36 נ"ז)

הלימודים במסלול זה הם תנאי להמשך ללימודים לתואר שלישי.

קורסי חובה (16 נ"ז)

 • הקולוקוויום של פורום אירופה (2 נ"ז) – קורס 54777 + 54677
 • קורס מתודולוגי בשנה א' (2 נ"ז) – קורס 54699
 • קורס מתודולוגי בשנה ב' – לפי תחום המחקר (2 נ"ז)
 • קורס מבוא לאיחוד האירופי (2 נ"ז) – קורס 54800
 • קורס בנושא יחסי ישראל והאיחוד האירופי (2 נ"ז)
 • קורס מבוא לדיני האיחוד האירופי (2 נ"ז)
 • קורס בנושא היסטוריה, תרבות וחברה אירופית (2 נ"ז) – קורס 54821
 • 2 סדנות סימולציה (2 נ"ז)

קורסי חובת בחירה (14 נ"ז)

 • קורסים מתוך רשימת חובת הבחירה (10 נ"ז)*
 • כתיבת עבודה סמינריונית (4 נ"ז) באחד מקורסי הסמינר מרשימת קורסי החובה או חובת-הבחירה בשנה א'

קורסי בחירה (6 נ"ז)

קורסים מתוך רשימת קורסי התכנית.

עבודה מחקרית (35% מהציון הכללי)

העבודה תיכתב בהנחיית מרצה מן הפקולטות למדעי החברה, למדעי הרוח או למשפטים, תיבדק על ידי שני מורים, ותהווה, יחד עם הציון הסופי לתואר, בסיס לקביעת זכאותו של התלמיד להמשך לימודים לתואר שלישי.

 

מסלול ב' – עיוני (38 נ"ז)

קורסי חובה (14 נ"ז)

 • הקולוקוויום של פורום אירופה (2 נ"ז) – קורס 54777 + 54677
 • קורס מתודולוגי בשנה א' (2 נ"ז) – קורס 54699
 • קורס מבוא לאיחוד האירופי (2 נ"ז) – קורס 54800
 • קורס בנושא יחסי ישראל והאיחוד האירופי (2 נ"ז)
 • קורס מבוא לדיני האיחוד האירופי (2 נ"ז)
 • קורס בנושא היסטוריה, תרבות וחברה אירופית (2 נ"ז) – קורס 54821
 • 2 סדנות סימולציה (2 נ"ז)

קורסי חובת בחירה (12 נ"ז)

 • קורסים מתוך רשימת חובת הבחירה (8 נ"ז)*
 • כתיבת עבודה סמינריונית באחד מקורסי הסמינר (4 נ"ז) מרשימת קורסי החובה או חובת-בחירה בשנה א'

קורסי בחירה (12 נ"ז)

 • קורסים מתוך רשימת קורסי התכנית (8 נ"ז)
 • כתיבת עבודה סמינריונית באחד מקורסי הסמינר (4 נ"ז)

מעבר למסלול המחקרי

ניתן לעבור מהמסלול הלא-מחקרי למסלול המחקרי בתנאי שנלמדו קורסי מוסמך בהיקף של לפחות 50% מהנ"ז לתואר בציון ממוצע של 90 לפחות, כולל עבודה סמינריונית בקורס חובת-בחירה בציון 90 לפחות. בנוסף, יש להגיש אישור רשמי מאיש סגל בכיר באוניברסיטה העברית על הנכונות להנחות את עבודת התיזה. את המעבר יש לבצע עד סוף תקופת השינויים של סמסטר א' בשנה ב'.