תואר שני בלימודי אירופה

 תוכנית MA בלימודי אירופה 

התוכנית משלבת הוראה פרונטלית, סיורים, סימולציות, מחקר והתמחות מעשית. היא עוסקת במגוון רחב של נושאים הקשורים לאירופה בת-ימינו ולאיחוד האירופי: חברה, פוליטיקה, דת, הגירה, תקשורת, תרבות, מדיניות, ביטחון, זיכרון ועוד ועוד.

כחלק מהאופי הרב-דיסציפלינרי של פורום אירופה, תוכנית הלימוד משויכת לשלוש פקולטות: מדעי החברה, משפטים ומדעי הרוח.

שפת הלימודים בתכנית הינה עברית, אך מוצעים בה גם קורסים באנגלית.

תנאי הקבלה לתכנית הם סיום תואר ראשון באחד מהמוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, באחד מהמקצועות הרלוונטיים במדעי החברה, משפטים או מדעי הרוח, בציון ממוצע של 80 לפחות. לפרטים נוספים על תנאי הקבלה. 

תכנית ה-MA מציעה שני מסלולים לבחירה:

מסלול מוסמך לא מחקרי ( סה"כ 36 נ"ז)

קורסי חובה (14 נ"ז):

 • הקולוקוויום של תלמידי פורום אירופה (2 נ"ז) - קורסים 54677 + 54777
 • סמינר מתודולוגי בשנה א' (2 נ"ז) – קורס 54699
 • מבוא לאיחוד האירופי (2 נ"ז) - קורס 54800
 • יחסי ישראל-האיחוד האירופי (2 נ"ז)
 • מבוא למשפט האיחוד האירופי (2 נ"ז)
 • היסטוריה, תרבות וחברה באירופה (2 נ"ז)
 • 2 קורסי סימולציה (2 נ"ז)

קורסי חובת בחירה (12 נ"ז):

 • קורסים מתוך רשימת קורסי חובת הבחירה של התוכנית (8 נ"ז)
 • סמינריון שנה א' (4 נ"ז)

קורסי בחירה (10 נ"ז):

 • קורסים מתוך רשימת הקורסים של התוכנית (6 נ"ז)
 • סמינריון מתוך רשימת קורסי הסמינר של התוכנית (4 נ"ז)

מעבר למסלול המחקרי

עבור מי שירצה בכך, יתאפשר מעבר למסלול המחקרי לאחר סיום לפחות מחצית מהקורסים במסלול הלא מחקרי בציון ממוצע של 85 לפחות, כמו גם סיום קורס סמינריון שנה א' בציון 85 לפחות. המועד האחרון לבקשת מעבר בין המסלולים הינו בתום תקופת הרישום לקורסים של סמסטר ב', לאחר חופשת הסמסטר של שנה ב'.

מסלול מוסמך מחקרי (34 נ"ז)

סיום לימודים במסלול זה הינו חלק מדרישות הקבלה למסלול דוקטורט עתידי.

 קורסי חובה (16 נ"ז):

 • הקולוקוויום של תלמידי פורום אירופה (2 נ"ז) - קורסים 54677 + 54777
 • סמינר מתודולוגי שנה א' (2 נ"ז) – קורס 54699
 • סמינר מתודולוגי שנה ב' (2 נ"ז)
 • מבוא לאיחוד האירופי (2 נ"ז) - קורס 54800
 • יחסי ישראל-האיחוד האירופי (2 נ"ז)
 • מבוא למשפט האיחוד האירופי (2 נ"ז)
 • היסטוריה, תרבות וחברה באירופה (2 נ"ז)
 • 2 קורסי סימולציה (2 נ"ז)

קורסי חובת בחירה (14 נ"ז):

 • קורסים מתוך רשימת קורסי חובת הבחירה של התוכנית (10 נ"ז)
 • סמינריון שנה א' (4 נ"ז)

קורסי בחירה (4 נ"ז)

 • קורסים מתוך רשימת הקורסים של התוכנית (4 נ"ז)

עבודת תזת מוסמך (35% מהציון הסופי)

 • עבודת התזה תיכתב בהנחיית איש\אשת סגל ממדעי החברה, משפטים או מדעי הרוח. ציון על עבודת התזה יינתן על ידי מנחה\ת העבודה ועל ידי שופט חיצוני נוסף.

לתוכנית הלימודים המלאה

מנהלת אקדמית של התכנית: פרופ' גילי דרורי
רכזת התכנית: גב' אלישבע מואטי
יועצת התכנית: פרופ' גילי דרורי