תקנון תוכנית הדוקטורנטים תשפ"א

 

תקנון תוכנית הדוקטורנטים תשפ"א

 1. הרשמה

הגשת מועמדות תכלול:

 • טופס הרשמה
 • גיליון ציונים של תואר בוגר ותואר מוסמך
 • עותק תעודות סיום תואר בוגר ותואר מוסמך
 • עותק דיגיטלי של עבודת הגמר למוסמך
 • קורות חיים
 • הצעת מחקר ראשונית (עד 3 עמודים): על אף שמדובר בשאיפות ראשוניות בלבד, נדרש מסמך המציג את הכוונות הכלליות של עבודת הדוקטורט המתוכננת, שיכלול את: הנושא הכללי והדיון המחקרי עליו עד כה; זיהוי ליקויים אפשריים במחקר הנוכחי; הצעה למערך מחקרי שיספק מענה לפער במחקר; ניסוח שאלת מחקר ספציפית ותיאור המתודולוגיה שייעשה בה שימוש.
 • שני מכתבי המלצה מחברי סגל, אחד מהם ממנחה\ת הדוקטורט המתוכנן, הכוללים: תיאור מפורט של ההיכרות עם המועמד\ת; פירוט אודות תכונות המועמד\ת המעידות על יכולת מחויבות ארוכת טווח ומצוינות אקדמית; ציון אפשרויות למימון המועמד\ת הנסמכות על מענקי חברי\ות הסגל; הערכה כללית של הצעת המחקר הראשונית של המועמד\ת.
 • מכתב אישור ממנחה\ת הדוקטורט על הסכמתו להנחות את המועמד\ת.
 • יש להגיש את המועמדות בדוא"ל: mseuro@mail.huji.ac.il

הערכת המועמדות:

 • הגשת המועמדת נבחנות על ידי ועדת חברי\ות סגל, המבססת את מסקנותיה על סמך מצוינות אקדמית; איכות הצעת המחקר הראשונית; רלוונטיות המחקר ללימודי אירופה או גרמניה ברמת הדוקטורט; פוטנציאל למצוינות נוספת בפעילויות קהילת פורום אירופה.
 • ראיון אישי עם המועמד\ת.
 1. תוכנית הלימודים
 •  תלמידי הדוקטורט בפורום אירופה מחויבים בתוכנית לימודים בהיקף של 12 נ"ז לפחות, הכוללת סמינר מחקרי (קורס 54882, "תכנון המחקר"). תוכנית הלימודים האישית תאושר על ידי ועדה מייעצת בעת אישור הצעת המחקר, ותישלח לרשות לתלמידי מחקר. באישור מנחה\ת הדוקטורט, תלמידים רשאים להשתתף בקורסים טרם אישור הצעת המחקר, אולם עליהם לקחת בחשבון כי הוועדה המייעצת עשויה שלא לאשר בדיעבד קורסים שנלקחו בשלב א' של תוכנית הדוקטורט.
 • על אף האופי הרב-דיסציפלינרי של פורום אירופה, תלמידים המגיעים עם רקע מועט או חסר בתחומים הרלוונטיים לתוכנית הדוקטורט, עשויים להידרש ברישום לקורסי בסיס משלימים.
 • מקבלי מלגות הדוקטורט של פורום אירופה נדרשים ל:
  • נוכחות בפורום אירופה, בקמפוס הר הצופים, לפחות יומיים בשבוע.
  • נוכחות פעילה לכל הפחות ב-80% מפגישות הקולוקוויום השנתי של פורום אירופה, למשך שנה אחת לפחות.
  • הצגת פרויקט המחקר בסדנה או כנס בינלאומי אחד לפחות בשלב א', והצגה נוספת בשלב ב'.
  • השתתפות באירועי פורום אירופה כגון כנסים, סדנאות, הרצאות אורח ועוד. תלמידי הדוקטורט עשויים להתבקש לשמש כחונכים – באופן רשמי או לא רשמי – עבור תלמידי המוסמך בפורום.   
  • השתתפות פעילה לאורך שנה אחת לפחות בתוכנית הכשרת הדוקטורנטים של הפקולטה למדעי החברה.
 1. מענקים ומימון
 • מענקי לימודים לדוקטורט יוצעו למועמדים מצטיינים, עם התחייבות מותנית ל-4 שנות לימוד.

המענק יותנה בהתקדמות התלמיד ובהמלצתו של המנחה האקדמי. תלמיד שאינו יעמוד בדרישות הסף בסיום כל שנה אקדמית, תופסק זכאותו למענק. פרטים נוספים במסמך תקנות המשמעת של האוניברסיטה.

 • מענקי הדוקטורט של פורום אירופה יעמדו על סכום של 60,000 ₪ לשנה. תלמידים רשאים להגיש בקשות למלגות ומענקים נוספים, בהתאם לתקנון המלגות של האוניברסיטה.
 • מענקי הדוקטורט יינתנו החל מסמסטר א' של כל שנ"ל
 1. לוחות זמנים

 

 

תוכנית סתיו

תוכנית אביב

מועד אחרון להגשת מועמדות לתוכנית דוקטורט בפורום אירופה 

15 במאי

15 בנובמבר

החזר תשובות על קבלה או אי קבלה מפורום אירופה

15 ביוני

15 בדצמבר

מועד אחרון לרישום ברשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית

1 ביולי

1 בינואר

תחילת שנת הלימודים האקדמית

סמסטר א'

סמסטר ב'