תואר שני בלימודי גרמניה בת-ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות

תוכנית MA בינלאומית בגרמניה בת-ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות

מטרת התוכנית בלימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות היא לתת לתלמידינו כלים ללימוד ולחקר תהליכים בני זמננו בחברה הגרמנית: מקומה של גרמניה באיחוד האירופי ובאינטגרציה האירופית; תרומתה לתמורות גלובליות בכלכלה, בפוליטיקה, במדע ובטכנולוגיה; חלקה של גרמניה בחיי התרבות והאמנות העכשוויים; המבנה הפוליטי והחוקתי של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה; מודל כלכלת השוק החברתי; אתגרים בעקבות איחוד גרמניה בשנת 1989, ועוד.

כחלק מהאופי הרב-דיסציפלינרי של פורום אירופה, התוכנית משויכת לשלוש פקולטות: מדעי החברה, משפטים ומדעי הרוח.

 

ראשת התוכנית: פרופ' גילי דרורי
רכזת התוכנית: גב' אלישבע מואטי
יועץ לתואר מוסמך: ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן

סגל התוכנית:

פרופ' גילי דרורי
ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן
ד"ר קטיה אסף
ד"ר גיזלה דאקס
ד"ר עודד שטיינברג
ד"ר טריסטאן קלינגלהופר
ד"ר דניאל ויינר
ד"ר אינה קובה

דוא"ל: mseuro@mail.huji.ac.il
אתר אינטרנט: www.ef.huji.ac.il
מיקום: בניין הפקולטה למדעי הרוח, גוש 2, קומה 6, חדרים 6203/04
טל: 972-2-5883286+; פקס: 972-2-5881079+

תנאי הקבלה

התוכנית מיועדת לבוגרי הפקולטות למדעי החברה, למדעי הרוח ולמשפטים ממוסדות להשכלה גבוהה שאושרו במועצה להשכלה גבוהה, שממוצע תואר הבוגר שלהם הוא 80 לפחות. הקבלה לשנה א' היא למסלול הלא-מחקרי.

מבנה הלימודים

תוכנית הלימודים מעוגנת בשלוש פקולטות: מדעי החברה, מדעי הרוח ומשפטים.

התוכנית נלמדת בשפה האנגלית.

בנוסף לקורסי החובה, מציעה התוכנית לימודים בחמישה תחומי התמחות:

 • פוליטיקה וכלכלה
 • משפט ויחסים בינלאומיים
 • גאוגרפיה ולימודים עירוניים
 • היסטוריה וסוציולוגיה
 • ספרות, פילוסופיה, תרבות ואמנות

ידיעת השפה הגרמנית אינה מהווה תנאי מוקדם לקבלה לתוכנית, אך כל התלמידים חייבים להשלים בהצלחה רמה  B1.2בהתאם למסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (CEFR).

תלמידים אשר במסגרת הלימודים בתוכנית נדרשים ללמוד שיעורי גרמנית על מנת להגיע לרמה B1.2, יכולים לקבל הכרה של עד 8 נ"ז בקורסים ללימוד השפה ברמת המתקדמים שמציעה היחידה ללימודי שפות באוניברסיטה העברית.

מבנה הלימודים

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (מסלול א') ומסלול עיוני (מסלול ב').

מסלול א' – מחקרי (36 נ"ז)

הלימודים במסלול זה הם תנאי להמשך ללימודים לתואר שלישי.

על התלמיד במסלול זה לבחור שניים מתוך חמשת תחומי ההתמחות. מבנה תוכנית הלימודים ייקבע בייעוץ האישי, תוך התחשבות בתחומי ההתמחות שבחר התלמיד מבין חמשת התחומים המוצעים בתוכנית.

קורסי יסוד (8 נ"ז)

מטרת קורסי היסוד להקנות ראייה רחבה על גרמניה בת ימינו. הקורסים ייבחרו מתוך רשימת קורסי היסוד של התוכנית, אשר אינם נכללים בתחומי ההתמחות שהתלמיד בחר.

קורסי חובה (16 נ"ז)

 • הקולוקוויום של פורום אירופה (2 נ"ז) – קורס 54777 + 54677
 • קורס מתודולוגי בשנה א' (2 נ"ז) – קורס 54699
 • קורס מתודולוגי בשנה ב' (2 נ"ז)
 • 2 סדנות סימולציה (2 נ"ז)
 • לימודי השפה הגרמנית ברמת מתקדמים (8 נ"ז)*

* תלמיד שעליו להשלים קורסי שפה בהיקף נמוך מ-8 נ"ז, ישלים את מכסת הנ"ז לתואר מהקורסים המוצעים בתוכנית הלימודים (כולל קורסי בחירה המוצעים במסלול הלא-מחקרי).

קורסי חובת בחירה (12 נ"ז)

 • קורסים מתוך רשימת חובת הבחירה בשני תחומי ההתמחות (8 נ"ז)*
 • כתיבת עבודה סמינריונית באחד מקורסי הסמינר (4 נ"ז) בשנה א'

עבודת מחקר (35% מהציון הכללי)

העבודה תיכתב בהנחיית מרצה מן הפקולטה למדעי החברה, למשפטים או למדעי הרוח. העבודה תיבדק על ידי שני מורים ותהיה, יחד עם הציון הסופי, בסיס לקביעת זכאותו של התלמיד להמשך לימודים לתואר שלישי.

 

מסלול ב' – עיוני (38 נ"ז)

על התלמיד במסלול זה לבחור שלושה מתוך חמשת מסלולי ההתמחות. מבנה תוכנית הלימודים ייקבע בייעוץ האישי, תוך התחשבות בתחומי ההתמחות שבחר התלמיד מבין חמשת התחומים המוצעים בתוכנית.

קורסי יסוד (8 נ"ז)

הקורסים ייבחרו מתוך רשימת קורסי היסוד של התוכנית, מתחומים שאינם נכללים בתחומי ההתמחות של התלמיד.

קורסי חובה (14 נ"ז)

 • הקולוקוויום של פורום אירופה (2 נ"ז) – קורס 54777 + 54677
 • קורס מתודולוגי (2 נ"ז) – קורס 54699
 • 2 סדנות סימולציה (2 נ"ז)
 • לימודי השפה הגרמנית ברמת מתקדמים (8 נ"ז)*

* תלמיד שעליו להשלים קורסי שפה בהיקף נמוך מ-8 נ"ז, ישלים את מכסת הנ"ז לתואר מהקורסים המוצעים בתוכנית הלימודים.

קורסי חובת בחירה (10 נ"ז)

 • קורסי חובת בחירה בשלושת תחומי ההתמחות (6 נ"ז)
 • כתיבת עבודה סמינריונית באחד מקורסי הסמינר (4 נ"ז) בשנה א'

קורסי בחירה (6 נ"ז)

 • קורסים מרשימת חובת הבחירה או הבחירה (2 נ"ז). קורס אחד לפחות יהיה קורס סמינר.
 • כתיבת עבודה סמינריונית בקורס הסמינר (4 נ"ז)

מעבר למסלול המחקרי

ניתן לעבור מהמסלול הלא-מחקרי למסלול המחקרי בתנאי שנלמדו קורסי מוסמך בהיקף של לפחות 50% מהנ"ז לתואר בציון ממוצע של 90 לפחות, כולל עבודה סמינריונית בקורס חובת-בחירה בציון 90 לפחות. בנוסף, יש להגיש אישור רשמי מאיש סגל בכיר באוניברסיטה העברית על הנכונות להנחות את עבודת התיזה. את המעבר יש לבצע עד סוף תקופת השינויים של סמסטר א' בשנה ב'.

 

 

סיור בינלאומי במינכן 2017