תואר שני בלימודי גרמניה בת-ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות

תוכנית MA בינלאומית בגרמניה בת-ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות

מטרת התוכנית בלימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות, היא לתת לסטודנטים כלים ללימוד ולחקר תהליכים בני זמננו בחברה הגרמנית: תפקידה של גרמניה באיחוד האירופי ובאינטגרציה האירופית; תרומתה לתמורות גלובליות בכלכלה, בפוליטיקה, במדע ובטכנולוגיה; מקומה של גרמניה בחיי התרבות והאמנות העכשוויים; המבנה הפוליטי והחוקתי של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה; מודל כלכלת השוק החברתי; בעיות בעקבות איחוד גרמניה בשנת 1989, ועוד.

תוכנית הלימודים נמשכת שנתיים, ומורכבת מחמישה מסלולי התמחות לבחירה:

 1. פוליטיקה וכלכלה
 2. משפט ויחסים בינלאומיים
 3. גיאוגרפיה ולימודים עירוניים
 4. היסטוריה וסוציולוגיה
 5. ספרות, פילוסופיה, תרבות ואומנות

כחלק מהאופי הרב-דיסציפלינרי של הפורום, תוכנית הלימוד משויכת לשלוש פקולטות: מדעי החברה, משפטים ומדעי הרוח. כתוכנית בינלאומית, הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה האנגלית, אך מוצעים גם כמה קורסים בעברית. ידיעת השפה הגרמנית איננה מהווה תנאי מוקדם לקבלה לתוכנית, אך כל התלמידים חייבים לעבור מבחן פטור בגרמנית או קורס גרמנית למתקדמים כתנאי לקבלת התואר. המרכז ללימודים גרמניים של הפורום מציע לסטודנטים קורסי קיץ בשפה הגרמנית.

תנאי הקבלה לתכונית הם סיום תואר ראשון באחד מהמוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, באחד מהמקצועות הרלוונטיים במדעי החברה, משפטים או מדעי הרוח, בציון ממוצע של 80 לפחות. לפרטים נוספים על תנאי הקבלה.

תוכנית ה-MA מציעה שני מסלולים לבחירה:

מסלול מוסמך לא מחקרי ( סה"כ 38 נ"ז)

תלמידי המסלול הלא מחקרי נדרשים לבחור שלושה מתוך חמשת מסלולי ההתמחות של התוכנית. מומלץ כי לפחות אחד ממסלולי ההתמחות יהיה בזיקה ישירה לתחום הלימודים בתואר הראשון של התלמיד. תוכנית הלימודים תורכב באופן אישי לכל תלמיד בתיאום עם יועץ התוכנית, בהתחשב בתחומי ההתעניינות של התלמיד ובתחום התמחותו בתואר הראשון.

קורסים בסיסיים (8 נ"ז):

 • יש לבחור מרשימת הקורסים הבסיסיים של התכנית,  מתוך המסלולים שלא נבחרו כמסלולי ההתמחות של התלמיד.

קורסי חובה (14 נ"ז):

 • קולוקוויום תלמידי פורום אירופה (2 נ"ז) - קורס 54677 + 54777
 • סמינר מתודולוגי בשנה א' (2 נ"ז) – קורס 54699
 • 2 קורסי סימולציה (2 נ"ז)
 • קורס או סמינר מתקדם בשפה הגרמנית (8 נ"ז)

*תלמיד שישלים פחות מ-8 נ"ז בשפה הגרמנית, ישלים את מכסת הנקודות באמצעות קורסים אחרים המוצעים בתכנית.

קורסי חובת בחירה (10 נ"ז):

 • קורסים מתוך רשימת קורסי חובת בחירה של התכנית, לבחירה בשני מסלולי התמחות  (6 נ"ז)
 • סמינריון שנה א' (4 נ"ז)

קורסי בחירה (6 נ"ז)

 • קורסים מתוך רשימת קורסי התכנית לבחירה (2 נ"ז)
 • סמינריון מתוך רשימת קורסי הסמינר של התכנית (4 נ"ז)

* עבור סטודנטים המתכוונים לעבור למסלול המחקרי בתום שנה א', מומלץ להירשם לקורס "תכנון המחקר" (54882) כבר בשנה א'.

מעבר למסלול מחקרי

עבור מי שירצה בכך, יתאפשר מעבר למסלול המחקרי לאחר סיום לפחות מחצית מהקורסים במסלול הלא מחקרי בציון ממוצע של 85 לפחות, כמו גם סיום קורס סמינריון שנה א' בציון 85 לפחות. המועד האחרון לבקשת מעבר בין המסלולים הינו בתום תקופת הרישום לקורסים של סמסטר ב', לאחר חופשת הסמסטר של שנה ב'.

עבור סטודנטים המתכוונים לעבור למסלול המחקרי בתום שנה א', מומלץ לקחת את הקורס "תכנון המחקר" (54882) כבר בשנה א'.

מסלול מוסמך מחקרי (36 נ"ז)

סיום לימודים במסלול זה הינו חלק מדרישות הקבלה למסלול דוקטורט עתידי.

תלמידי המסלול המחקרי נדרשים לבחור 2 מתוך חמשת מסלולי ההתמחות של התכנית. מומלץ כי לפחות אחד ממסלולי ההתמחות יהיה בזיקה ישירה לתחום הלימודים בתואר הראשון של התלמיד. הרכב תכנית הלימודים יורכב באופן אישי לכל תלמיד בתיאום עם יועץ התכנית , כאשר יילקחו בחשבון רצונותיו של התלמיד ותחום התמחותו בתואר הראשון.

קורסים בסיסיים (8 נ"ז):

 • יש לבחור מרשימת הקורסים הבסיסיים של התכנית,  מתוך המסלולים שלא נבחרו כמסלולי ההתמחות של התלמיד.

קורסי חובה (16 נ"ז):

 • קולוקוויום תלמידי פורום אירופה (2 נ"ז) - קורס 54677 + 54777
 • סמינר מתודולוגי שנה א' (2 נ"ז) – קורס 54699
 • סמינר מתודולוגי שנה ב' (2 נ"ז)
 • 2 קורסי סימולציה (2 נ"ז)
 • קורס או סמינר מתקדם בשפה הגרמנית (8 נ"ז)

*תלמיד שישלים פחות מ-8 נ"ז בשפה הגרמנית, ישלים את מכסת הנקודות באמצעות קורסים אחרים המוצעים בתכנית.

קורסי חובת בחירה (12 נ"ז):

 • קורסים מתוך רשימת קורסי חובת בחירה של התכנית, לבחירה בשני מסלולי התמחות  (8 נ"ז)
 • סמינריון מתוך רשימת קורסי הסמינר של התכנית (4 נ"ז)

*מומלץ להירשם לקורס "תכנון המחקר" (54882) כבר בשנה א' של הלימודים.

עבודת תזת מוסמך (35% מהציון הסופי)

 • עבודת התזה תיכתב תחת הנחייתו\ה של איש\אשת סגל ממדעי החברה, משפטים או מדעי הרוח. ציון על עבודת התזה יינתן על ידי מנחה\ת העבודה ועל ידי שופט חיצוני נוסף.

לתכנית הלימודים המלאה

מנהלת אקדמית של התכנית: פרופ' גילי דרורי
רכזת התכנית: גב' אלישבע מואטי
יועצת התכנית: ד"ר טוביאס אברכט-הרטמן