דרישות קבלה לתואר שני

דרישות קבלה לתואר שני

הלימודים לתואר שני בפורום אירופה באוניברסיטה העברית מחייבים עמידה בתנאי הקבלה הבאים:

  1. תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר בישראל

הכרה בתואר תינתן אם לפחות מחצית מנקודות הזכות נלמדו במוסד המוכר. על מועמדים שסיימו תואר בשלוחה ישראלית של מוסד בינלאומי להשכלה גבוהה, לפנות ליחידת מועמדי חו"ל שבאוניברסיטה לפני הגשת מועמדותם.

  1. ממוצע ציונים מינימלי

מינימום ממוצע סופי בלימודי תואר ראשון עבור המסלול הלא מחקרי - 80 (GPA 3.0) מינימום ממוצע סופי בלימודי תואר ראשון עבור המסלול מחקרי - 85 (GPA 3.5).

  1. בקיאות בשפה העברית

עבור מועמדים לתוכנית בלימודי אירופה, נדרשת בקיאות מינימלית בעברית ברמה ד'. מועמדים לתוכנית בגרמניה בת ימינו פטורים מדרישה זו.

פירוט נוסף על דרישות השפה העברית באתר האוניברסיטה.

  1. בקיאות בשפה האנגלית

עבור מועמדים לתוכנית בלימודי אירופה, נדרשת בקיאות מינימלית באנגלית ברמת מתקדמים א' (יש להגיע לפטור עד סוף השנה הראשונה).

עבור מועמדים לתוכנית בגרמניה בת ימינו, נדרשת בקיאות באנגלית ברמת פטור.

פירוט נוסף על דרישות השפה האנגלית באתר האוניברסיטה.

  1. בקיאות בשפה הגרמנית

בקיאות בשפה הגרמנית ברמה 1.2.B לפי המדד האירופה להערכת שפות אינה דרישה מוקדמת למועמדים לתכנית ללימודי גרמניה בת ימינו, אך היא נדרשת בכדי לסיים את הלימודים בתוכנית. ניתן לקחת קורסים בגרמנית באוניברסיטה העברית או במוסד אחר.